Công điện về giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm và ký biên bản cam kết với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Đăng ngày 23-11-2022 14:18

Vừa qua (12/11), Bộ Công Thương có Công điện số 7196/CĐ-BCT về việc giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm và ký biên bản cam kết với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

. . . . .