Cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh thi đua sản xuất hướng về ngày hội non sông

Đăng ngày 18-05-2021 08:41

Những ngày này, các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đang đẩy mạnh thi đua lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng sự kiện lớn của đất nước – ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

. . . . .