Công nghiệp chế biến - chế tạo của Hà Tĩnh tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ

Đăng ngày 03-05-2019 16:53

Theo số liệu từ Sở Công thương Hà Tĩnh, 4 tháng qua, ngành công nghiệp chế biến – chế tạo tiếp tục đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng toàn ngành với mức tăng 40,73%.

. . . . .