Công ty Cao su Hương Khê khai thác hơn 150 tấn “vàng trắng”

Đăng ngày 28-10-2018 07:43

Từ đầu năm lại nay, Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tiến hành khai thác trên diện tích 586 ha cao su với tổng sản lượng hơn 150 tấn…

. . . . .