Công ty của Đức khảo sát xây dựng nhà máy điện mặt trời tại Hà Tĩnh

Đăng ngày 11-10-2017 20:14

Công ty German Asean Power (CHLB Đức) sẽ đẩy nhanh quá trình tìm hiểu, khảo sát với mục tiêu sớm triển khai xây dựng nhà máy sản xuất điện từ năng lượng mặt trời tại Hà Tĩnh.

. . . . .