Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh xuất khẩu 2.000 tấn gạo sang Lào

Đăng ngày 28-03-2019 10:31

Công ty TNHH Một thành viên KC Hà Tĩnh vừa hoàn thành thủ tục chuẩn bị xuất khẩu 2.000 tấn gạo thương phẩm sang thị trường Lào. Đây là chuyến hàng xuất khẩu lớn nhất của công ty kể từ đầu năm 2019 đến nay.

. . . . .