CPI tháng 2 giảm 0,17% vì Covid-19

Đăng ngày 03-03-2020 10:06

Nhu cầu du lịch, lễ hội giảm, giá cả hàng hoá giảm... do dịch Covid-19 khiến chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 giảm 0,17%, theo Tổng cục thống kê.

. . . . .