“Cú hích” cho tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh

Đăng ngày 04-05-2024 14:15

Công nghiệp Hà Tĩnh đang tập trung phát triển theo chiều sâu, tạo đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng gắn với đảm bảo các điều kiện về tăng trưởng xanh và bền vững.

. . . . .