Cùng doanh nghiệp Hà Tĩnh vượt khó trong mùa dịch Covid-19

Đăng ngày 17-08-2020 14:34

“Tiếp sức” cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh vượt dịch Covid-19, Cục Thuế Hà Tĩnh đã gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho 1.539 người nộp thuế trên địa bàn.

. . . . .