Cuối năm, doanh nghiệp ở Hà Tĩnh “đỏ mắt” tuyển lao động

Đăng ngày 05-12-2022 07:53

Để phục vụ yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh và đáp ứng tiến độ đơn hàng cuối năm, các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đang có nhu cầu tuyển dụng lớn, song, hầu hết đang trong tình trạng “ngóng” lao động vì khó tuyển.

. . . . .