Đam mê dẫn lối thành công với trang trại nông nghiệp công nghệ cao

Đăng ngày 30-06-2023 14:36

Ngoài 50 tuổi, ông Lê Mạnh Hùng rời phố núi Hương Khê (Hà Tĩnh) về nông thôn mua đất hoang làm nông nghiệp công nghệ cao. Sau 8 năm, trang trại thu về trên 1,6 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

. . . . .