Đất đai

  • Có được chuyển nhượng đất đã có thông báo thu hồi? Tôi xin hỏi, đất đã có thông báo thu hồi nhưng chưa có quyết định thu hồi đất, các bên giao dịch biết nhưng vẫn tự nguyện tiến hành thực hiện giao dịch thì có được phép chuyển nhượng và thực hiện đăng ký đất đai hay không và tại sao? Có 1 Trả lời Người hỏi: Nguyễn Thanh Hoài (23/02/2024)
  • Hướng dẫn hỗ trợ về luật đất đai cho người sử dụng đất Tôi muốn tìm hiểu về cách thức được hỗ trợ cho thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà người sử dụng đất không được bồi thường về đất? Có 1 Trả lời Người hỏi: Nguyễn Thị Hiếu (25/01/2021)
  • Đất đai Từ năm 2012, Công ty TNHH M&H đã gửi kiến nghị về việc sử dụng đất của doanh nghiêp. Năm 2016 gửi đơn yêu cầu thuê đất. Năm 2017 gửi kiến nghị về việc thu hồi đất và sử dụng đất trong giai đoạn chờ đấu giá tất cả các kiến nghị trên đều chưa được các cơ quan chức năng trả lời. Có 1 Trả lời Người hỏi: Trương Thi Thanh (20/04/2019)
  • Tranh chấp đất Năm 2009, công ty TNHH MTV cao su Hương Khê (Hà Tĩnh) thực hiện san ủi để trồng rừng trên diện tích 7ha thuộc lô 17, khoảng 6, tiểu khu 200, xã Hương Giang, huyện Hương Khê (đã được UBND tỉnh cấp). Lúc này xảy ra tranh chấp với hộ gia đình ông Lê Hữu Chí (xóm 6, xã Hương Giang) khi ông Chí tổ... Có 1 Trả lời Người hỏi: Công ty Cao su Hương Khê (20/01/2019)
[Trở về]
Tổng số 194 Câu hỏi / 10 trang