Đề xuất gia hạn giảm phí, lệ phí với nhiều lĩnh vực thêm 6 tháng

Đăng ngày 24-11-2020 13:54

Đề xuất trên được đưa ra nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, bởi dịch vẫn diễn biến rất phức tạp.

. . . . .