Đề xuất quy định quản lý về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Đăng ngày 09-06-2023 07:24

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định quản lý về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

. . . . .