Điều doanh nghiệp cần biết về y tế để sống cùng Covid-19

Đăng ngày 01-11-2021 10:02

Một trong những lo lắng lớn của doanh nghiệp khi quay lại sản xuất là khả năng phòng chống dịch và cách xử lý nếu không may có ca nhiễm Covid-19.

. . . . .