Điều kiện để được ra, vào vùng cách ly y tế trên địa bàn Hà Tĩnh

Đăng ngày 13-06-2021 08:02

Đối với người điều khiển các phương tiện và người đi cùng được phép ra, vào các vùng cách ly y tế trên địa bàn Hà Tĩnh phải có phiếu xét nghiệm SARS-COV- 2, kết quả âm tính đang còn hiệu lực…

. . . . .