Doanh nghiệp địa ốc đua thoái vốn khỏi công ty thành viên

Đăng ngày 30-12-2019 09:39

Để điều tiết dòng tiền khi thị trường giảm tốc, các công ty bất động sản tính chuyện rút vốn khỏi công ty con.

. . . . .