Doanh nghiệp Hà Tĩnh cảnh giác cao với dịch, “chạy nước rút” sản xuất kinh doanh

Đăng ngày 09-11-2021 08:12

Những tháng cuối năm là thời điểm quan trọng để hoàn thành đơn hàng, do đó doanh nghiệp Hà Tĩnh đang rất nỗ lực, “chạy nước rút” sản xuất kinh doanh…

. . . . .