Doanh nghiệp Hà Tĩnh chung sức ủng hộ nguồn lực phòng chống dịch bệnh

Đăng ngày 17-06-2020 08:10

Dù hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn nhưng cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đã chung tay hỗ trợ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh.

. . . . .