Doanh nghiệp Hà Tĩnh được cập nhật chính sách và các gói hỗ trợ về thuế

Đăng ngày 15-12-2021 09:24

Hơn 100 doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn Hà Tĩnh được cập nhật các điểm mới trong chính sách thuế và hướng dẫn gói hỗ trợ về thuế do ảnh hưởng của dịch COVID-19...

. . . . .