Doanh nghiệp Hà Tĩnh lấy hiệu quả sản xuất làm “những đóa hoa thơm” dâng Đảng

Đăng ngày 22-01-2021 14:50

Trước thềm Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đang hối hả, tăng tốc làm việc, lấy hiệu quả sản xuất làm “những đóa hoa thơm” chào mừng ngày hội lớn.

. . . . .