Doanh nghiệp Hà Tĩnh thưởng tết cao nhất 52 triệu đồng

Đăng ngày 09-01-2022 08:57

Doanh nghiệp ở Hà Tĩnh có mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cao nhất là công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

. . . . .