Doanh nghiệp lập mới năm 2019 cao kỷ lục

Đăng ngày 30-12-2019 09:40

Năm nay có hơn 138.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng hơn 5% so với năm trước.

. . . . .