Doanh nghiệp lữ hành Hà Tĩnh hướng tới thị trường quốc tế

Đăng ngày 31-10-2018 07:38

Bám sát chủ trương của tỉnh về phát triển du lịch, nhiều doanh nghiệp, công ty lữ hành đã đổi mới tư duy, mạnh dạn đầu tư mua sắm phương tiện, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, chủ động kết nối tour, tuyến.

. . . . .