Doanh nghiệp nội dẫn dắt cuộc chơi bán lẻ năm 2019

Đăng ngày 19-12-2019 09:47

Một loạt thương vụ M&A ở mảng bán lẻ đã diễn ra trong năm 2019, nhưng khác mọi năm, nhân tố dẫn dắt là các doanh nghiệp nội.  Một loạt thương vụ M&A ở mảng bán lẻ đã diễn ra trong năm 2019, nhưng khác mọi năm, nhân tố dẫn dắt là các doanh nghiệp nội. 

. . . . .