Doanh nghiệp "sống khỏe", ngành thuế Hà Tĩnh thu ngân sách 4.500 tỷ đồng

Đăng ngày 26-09-2018 14:31

Mở rộng và phát triển sản xuất - kinh doanh, 9 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đã tạo nguồn thu lớn cho ngành thuế tỉnh nhà.

. . . . .