Doanh nghiệp xuất khẩu Hà Tĩnh bứt tốc trong chặng đường cuối năm

Đăng ngày 29-08-2022 15:34

Chỉ còn 4 tháng nữa là kết thúc năm 2022, các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu trên địa bàn Hà Tĩnh đang “bứt tốc” để đạt tối đa hiệu quả sản xuất, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu của toàn tỉnh.

. . . . .