Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 9 ở Hà Tĩnh tăng hơn 51% so với cùng kỳ

Đăng ngày 26-09-2022 15:28

Theo Cục Thống kê Hà Tĩnh, trong tháng 9/2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn ước đạt 4.728 tỷ đồng, tăng 51,73% so với cùng kỳ năm trước.

. . . . .