Đồng hành cùng doanh nghiệp Hà Tĩnh vượt khó

Đăng ngày 04-09-2021 15:12

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, các cấp, ngành đã kịp thời triển khai giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp (DN), nhất là các chính sách vay vốn, giảm tiền điện, hỗ trợ tiền thuế… Qua đó, tạo động lực để DN vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì hoạt động SXKD.

. . . . .