Đồng hành, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, doanh nhân phát triển

Đăng ngày 06-10-2023 14:42

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt các hoạt an sinh xã hội; đồng thời quan tâm công tác xây dựng Đảng.

. . . . .