Đồng hành, tạo thuận lợi để doanh nghiệp Hà Tĩnh hoạt động hiệu quả

Đăng ngày 05-10-2021 14:13

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định, tỉnh sẽ luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động hiệu quả.

. . . . .