Dự báo 75,5% doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo SXKD tốt hơn

Đăng ngày 02-10-2018 14:20

Theo điều tra thu thập thông tin của Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh tại 45 doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh, xu hướng sản xuất kinh doanh quý III/2018 giữ ổn định và khả quan so với quý II/2018.

. . . . .