Dư nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hà Tĩnh tiếp tục tăng

Đăng ngày 27-06-2023 07:26

Ước đến ngày 30/6/2023, dư nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của hệ thống ngân hàng Hà Tĩnh đạt khoảng 11.375 tỷ đồng, tăng khoảng 7,32% so với thời điểm đầu năm.

. . . . .