Dư nợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hà Tĩnh đạt trên 11.090 tỷ đồng

Đăng ngày 13-09-2023 16:04

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Tĩnh đã đẩy mạnh cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa với tổng dư nợ hiện đạt trên 11.090 tỷ đồng, tăng khoảng 4,62% so với thời điểm cuối năm 2022.

. . . . .