Dư nợ lĩnh vực nông - lâm - thủy sản đạt trên 12.400 tỷ đồng

Đăng ngày 13-05-2024 07:26

Với việc hướng dư nợ vào sản xuất nên đến nay dư nợ lĩnh vực nông – lâm – thủy sản của các tổ chức tín dụng tại Hà Tĩnh đạt trên 12.403 tỷ đồng, chiếm gần 13% tổng dư nợ toàn địa bàn, tăng hơn 1,3% so với thời điểm cuối năm 2023.

. . . . .