Đưa nhà máy chế biến gỗ lớn nhất Hà Tĩnh chạy thử vào cuối 2018

Đăng ngày 09-05-2018 08:47

Đó là quyết tâm của doanh nghiệp và cũng là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh trong quá trình kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất gỗ MDF - HDF tại Cụm công nghiệp Vũ Quang - Hà Tĩnh.

. . . . .