Gần 250 doanh nghiệp Hà Tĩnh tham gia đối thoại về chính sách thuế

Đăng ngày 25-04-2019 10:47

Sáng 25/4, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Bắc Miền Trung, Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn về các chính sách thuế.

. . . . .