Giá gạo Việt xuất khẩu tăng cao nhất 3 tháng

Đăng ngày 04-12-2023 10:51

Giá gạo Việt Nam xuất khẩu tuần qua tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng nhờ nhu cầu mạnh mẽ.

. . . . .