Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng

Đăng ngày 12-04-2023 10:22

Mỗi lít xăng tăng 1.090-1.120 đồng và các mặt hàng dầu cũng đắt thêm 700-720 đồng, từ 15h 11/4.

. . . . .