Giảm thuế VAT - Trợ lực giúp doanh nghiệp phục hồi

Đăng ngày 05-07-2023 15:47

Việc giảm thuế VAT sẽ góp phần làm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, từ đó giúp doanh nghiệp tăng khả năng phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh.

. . . . .