Giảm từ 20-50% nhiều loại phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp

Đăng ngày 06-05-2020 09:16

Bộ Tài chính vừa ban hành một loạt chính sách giảm phí, lệ phí từ 20 – 50% đối với một số lĩnh vực như: xây dựng, du lịch, tài nguyên nước

. . . . .