Gian nan mục tiêu 5 triệu đô doanh thu của Thủy sản Nam Hà Tĩnh

Đăng ngày 02-10-2023 15:54

9 tháng năm 2023, Công ty cổ phần XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh mới sản xuất được 230 tấn sản phẩm với doanh thu gần 2,8 triệu USD, đạt 56% kế hoạch cả năm.

. . . . .