Giáo sư Nhật Bản trao đổi về sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại Hà Tĩnh

Đăng ngày 10-03-2023 16:01

Giáo sư Kubo Motoki đến từ Đại học Ritsumeikan (Nhật Bản) đã cung cấp nhiều thông tin về sản xuất nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ chẩn đoán dinh dưỡng đất Sofix cho các cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong ngành nông nghiệp tại các sở, ngành, địa phương, góp phần phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng xanh, bền vững.

. . . . .