Gói vay 0% của Ngân hàng Chính sách gỡ khó cho doanh nghiệp Hà Tĩnh

Đăng ngày 08-08-2021 14:55

Cuối tháng 4, Ngân hàng Chính sách - Xã hội Việt Nam (NHCSXH) có hướng dẫn cho vay trả lương cho người lao động bị ngừng việc với lãi suất 0%. Nguồn tín dụng mới “đi thẳng” đến người lao động, đồng thời chia sẻ gánh nặng với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

. . . . .