Gói vay 16.000 tỷ đồng trả lương lao động ngừng việc do Covid-19 chính thức được giải ngân tại Hà Tĩnh

Đăng ngày 19-11-2020 22:44

Vừa tròn 1 tháng sau khi Chính phủ quyết định “nới lỏng” điều kiện, gói vay 16.000 tỷ hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19 đã chính thức được giải ngân tại Hà Tĩnh.

. . . . .