Hà Tĩnh chấp thuận 72 ý tưởng sản phẩm đủ điều kiện tham gia OCOP

Đăng ngày 17-08-2020 14:33

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Tĩnh vừa chấp thuận 72 ý tưởng sản phẩm đủ điều kiện lập phương án sản xuất kinh doanh tham gia Chương trình OCOP năm 2020 (đợt 2).

. . . . .