Hà Tĩnh có 32 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019

Đăng ngày 21-10-2019 08:48

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định 3415/QĐ - UBND công nhận 32 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019.

. . . . .