Hà Tĩnh có 508 doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm

Đăng ngày 30-06-2021 09:31

Theo số liệu mới nhất từ Sở KH&ĐT, từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh có 508 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 3.622,13 tỷ đồng.

. . . . .