Hà Tĩnh có thêm 41 sản phẩm đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao

Đăng ngày 08-09-2023 07:55

Đợt 1 năm 2023, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 48 sản phẩm đưa vào đánh giá, trong đó có 41 sản phẩm đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao.

. . . . .