Hà Tĩnh có tốc độ phát triển doanh nghiệp thuộc tốp đầu cả nước

Đăng ngày 26-07-2021 14:32

Trung bình mỗi năm, Hà Tĩnh có trên 800 doanh nghiệp mới được thành lập và là tỉnh có tốc độ phát triển doanh nghiệp đứng tốp đầu cả nước.

. . . . .